Střední škola obchodu, gastronomie a designu PRAKTIK s.r.o.

Střední škola obchodu, gastronomie a designu PRAKTIK s.r.o. je moderní střední škola, která se nachází v Olomouci v blízkosti hlavního vlakového nádraží. Se svou kapacitou 650 žáků je největší soukromou střední školou v kraji.
 
Jak název školy napovídá, její vzdělávací nabídka se vztahuje k oblastem obchodu, gastronomie a designu, které zájemci mohou studovat v oborech středního vzdělání denního studia buď čtyřleté s maturitní zkouškou - Obchodník, Realitní makléř, Bankovnictví a pojišťovnictví, Účetní a daňový specialista, Gastronomie, Grafický design a Výstavní tvorba a bytový design nebo tříleté s výučním listem Prodavač, Kuchař, Číšník-barman, Kuchař-číšník a Aranžér a florista. Pro zájemce o dálkové studium škola nabízí pětiletý obor s maturitní zkouškou Bankovnictví.

Nehledejte dobrou školu - studujte ji !


Aranžér

66-52-H/01 Tříletý tvůrčí učební obor středního vzdělání s výučním listem. Týden teoretické přípravy se střídá s týdnem odborného výcviku. Na závěr studia žák skládá závěrečnou učňovskou zkoušku. Od r. 2013 má obor aranžér podle současných trendů posíleny hodiny floristiky.

Prodavač

66-51-H/01 Tříletý učební obor středního vzdělání s výučním listem. Týden teoretické přípravy se střídá s týdnem odborného výcviku. Žák se může specializovat podle nabízeného zaměření. Na závěr studia žák skládá závěrečnou učňovskou zkoušku.

Kuchař - číšník

65-51-H/01 Tříletý učební obor středního vzdělání s výučním listem. Žák si vybírá zaměření kuchař nebo číšník-barman nebo kuchař-číšník. Týden teoretické přípravy se střídá s týdnem odborného výcviku. Na závěr studia žák skládá závěrečnou učňovskou zkoušku.

Obchodník

66-51-L/01 Čtyřletý studijní obor středního vzdělání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem. Studium končí maturitní zkouškou. Žák si vybírá buď obor bez zaměření obchodník nebo v zaměření realitní makléř.

Ekonomika a podnikání

63-41-L/01 Čtyřletý studijní obor středního vzdělání s maturitní zkouškou bez odborného výcviku. Studium končí maturitní zkouškou. Žák si vybírá zaměření účetní a daňový specialista nebo bankovnictví a pojišťovnictví. Obor lze studovat i v pětileté dálkové formě v zaměření bankovnictví.

Gastronomie

65-41-L/01 Čtyřletý studijní obor středního vzdělání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem. Studium končí maturitní zkouškou. Žák si vybírá zaměření buď číšník-barman nebo kuchař.

Grafický design (výtvarný obor)

82-41-M/03 Čtyřletý umělecký výtvarný obor středního vzdělání s maturitní zkouškou ze skupiny 82 Užité umění. Podmínkou přijetí ke studiu v tomto oboru je talentová zkouška. Studium končí maturitní zkouškou.

Scénická a výstavní tvorba (výtvarný obor)

82-41-M/05 Čtyřletý výtvarný umělecký obor středního vzdělání s maturitní zkouškou ze skupiny 82 Užité umění. Podmínkou přijetí je úspěšné vykonání talentové zkoušky. Na závěr studia skládá maturitní zkoušku. Žák studuje zaměření výstavní tvorba a bytový design.

aktuality
Zkoušky maturitní a závěrečné

Ústní maturitní zkoušky pro VM4 se konají v pátek 12.9., třída EP4., EPD5 a OM4 má ústní zkoušky v pondělí 15.9. a GM4 v úterý 16.9. Zahájení vždy 7.45 v učebně 517, EP4 a EPD5 až v 10.00 tamtéž.

 
Opravná písemná zkouška z EU se píše v pondělí 1.9. od 10.00 spolu s písemnou závěrečnou zkouškou učňovských oborů. Rozpis do tříd bude opět v přízemí.
 
Praktické zvěrečné zkoušky se konají v době od 2. do 5.9.
Nabídka pronájmu

Nabízíme pronájem fitsálu, odborných učeben a klasických učeben. Bližší informace vám sdělí pí Žižlavská, tel. č. 602 585 912.

Zahraniční exkurze a jazykový Camp září 2014

Prodloužení termínu podání přihlášek a úhrady Campu do 10. 9. 2014. Bližší informace a přihláška jsou v Dokumentech.

ZZ a MZ podzim 2014 - losování témat

Losování témat pro praktickou část ZZ a MZ je pro všechny obory stanoven na 28. 8. 2014 v 8.00 hod.

Prázdninový režim školy

Během prázdnin je škola otevřena pouze ve středu v době od 9.00 do 11.00. Informace k opravným zkouškám a zkouškám k doplnění klasifikace stejně jako k zahájení školního roku najdete na stránkách školy v sekci Dokumenty, Měsíční plán akcí, ve svém mailu a na facebooku školy.

Pozvánka na výstavu

Od 10.6. do 20.6. škola hostila žáky z Baltic Schule Lübeck v první ze dvou vzájemných výměn v rámci programu Comenius - Umění staví mosty (Kunst baut Brücken). Výstupem z této jarní etapy projektu je výstava prací žáků obou škol, která probíhá od 19.6. do 31.8. 2014 v galerii Biblio ve Vědecké knihovně v Olomouci, která je spolu se společností Malířské platno.cz sponzorem výstavy. Všechny žáky, rodiče, přátele školy a příznivce mladého umění srdečně zveme.

 

Nabídka zahraniční exkurze a jazykový Camp září 2014

Podrobné informace o zájezdu jsou uloženy v Dokumentech.

Autoskola

 Skola navazala spolupraci s autoskolou T.Novotneho - viz.www.udelejridicak.cz

Úplata za vzdělání pro školní rok 2014/2015

Termín úplaty za vzdělání pro školní rok 2014/2015 je do 31.5.2014, výše úplaty zůstává beze změny, platební údaje jsou uvedeny ve smlouvě žáka.

E-learningový systém školy

Na adrese www.skola-praktik.cz/el si žáci školy po přihlášení stejným způsobem jako do Klasifikace mohou zobrazit studijní materiály, úkoly, vzkazy od učitelů.

Zkoušky k profesní kvalifikaci

SŠOGD PRAKTIK s.r.o. nabízí  zkoušky k získání profesní kvalifikace Specialista maloobchodu a Kuchař - číšník. Více informací v sekci Dokumenty nebo Profesní kvalifikace - kvalifikační zkoušky.

Nejbližší termíny profesních zkoušek najdete v sekci Profesní kvalifikace - kvalifikační zkoušky.

Škola nabízí také rekvalifiační kurzy v oborech profesních kvalifikací - podmínkou pro otevření kurzu je alespoň 7 zájemců.