Střední škola obchodu, gastronomie a designu PRAKTIK s.r.o.

Střední škola obchodu, gastronomie a designu PRAKTIK s.r.o. je moderní střední škola, která se nachází v Olomouci v blízkosti hlavního vlakového nádraží. Se svou kapacitou 650 žáků je největší soukromou střední školou v kraji.
 
Jak název školy napovídá, její vzdělávací nabídka se vztahuje k oblastem obchodu, gastronomie a designu, které zájemci mohou studovat v oborech středního vzdělání denního studia buď čtyřleté s maturitní zkouškou - Obchodník, Realitní makléř, Bankovnictví a pojišťovnictví, Účetní a daňový specialista, Gastronomie, Grafický design a Výstavní tvorba a bytový design nebo tříleté s výučním listem Prodavač, Kuchař, Číšník-barman, Kuchař-číšník a Aranžér a florista. Pro zájemce o dálkové studium škola nabízí pětiletý obor s maturitní zkouškou Bankovnictví.

Nehledejte dobrou školu - studujte ji !


Aranžér

66-52-H/01 Tříletý tvůrčí učební obor středního vzdělání s výučním listem. Týden teoretické přípravy se střídá s týdnem odborného výcviku. Na závěr studia žák skládá závěrečnou učňovskou zkoušku. Od r. 2013 má obor aranžér podle současných trendů posíleny hodiny floristiky.

Prodavač

66-51-H/01 Tříletý učební obor středního vzdělání s výučním listem. Týden teoretické přípravy se střídá s týdnem odborného výcviku. Žák se může specializovat podle nabízeného zaměření. Na závěr studia žák skládá závěrečnou učňovskou zkoušku.

Kuchař - číšník

65-51-H/01 Tříletý učební obor středního vzdělání s výučním listem. Žák si vybírá zaměření kuchař nebo číšník-barman nebo kuchař-číšník. Týden teoretické přípravy se střídá s týdnem odborného výcviku. Na závěr studia žák skládá závěrečnou učňovskou zkoušku.

Obchodník

66-41-L/01 Čtyřletý studijní obor středního vzdělání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem. Studium končí maturitní zkouškou. Žák si vybírá buď obor bez zaměření obchodník nebo v zaměření realitní makléř.

Ekonomika a podnikání

63-41-M/01 Čtyřletý studijní obor středního vzdělání s maturitní zkouškou bez odborného výcviku. Studium končí maturitní zkouškou. Žák si vybírá zaměření účetní a daňový specialista nebo bankovnictví a pojišťovnictví. Obor lze studovat i v pětileté dálkové formě v zaměření bankovnictví.

Gastronomie

65-41-L/01 Čtyřletý studijní obor středního vzdělání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem. Studium končí maturitní zkouškou. Žák si vybírá zaměření buď číšník-barman nebo kuchař.

Grafický design (výtvarný obor)

82-41-M/05 Čtyřletý umělecký výtvarný obor středního vzdělání s maturitní zkouškou ze skupiny 82 Užité umění. Podmínkou přijetí ke studiu v tomto oboru je talentová zkouška. Studium končí maturitní zkouškou.

Scénická a výstavní tvorba (výtvarný obor)

82-41-M/03 Čtyřletý výtvarný umělecký obor středního vzdělání s maturitní zkouškou ze skupiny 82 Užité umění. Podmínkou přijetí je úspěšné vykonání talentové zkoušky. Na závěr studia skládá maturitní zkoušku. Žák studuje zaměření výstavní tvorba a bytový design.

aktuality
INFORMACE pro žáky budoucího I. ročníku.

V sekci Pro rodiče a žáky školy v Dokumenty ke stažení najdou žáci budoucího I. ročníku informace k ošacení, pomůckám a a učebnicím, adaptačním dnům. V případě potřeby volejte sekretariát školy po 10.8.2015.

ZZ - losování zadání

Losování zadání na praktickou závěrečnou zkoušku, všech oborů (Ar, Č, K) proběhne  dne 28.8.2015 v 8.00 hodin, 5. patro, kabinet 518, účast nezbytná.

V sekcii Dokumenty jsou k dispozici termíny k doplnění klasifikace z odborného výcviku za II. pololetí šk. roku 2014/15. V Měsíčním plánu akcí najdete informace o doplňujících zkouškách a o opravných zkouškách v srpnu 2015 a o provozních hodinách školy během prázdnin.

V galerii Biblio Vědecké knihovny Olomouc od 18. 6. do 31.8. 2015 probíhá ve spolupráci s Německou knihovnou výstava fotografií vzniklých v rámci závěrečné fáze projektu Kunst baut Brücken, který svedl dohromady naši školu s německou školou Baltic Schule. Bližší informace o výstavě Umění do ulic najdete na facebooku školy a v galerii našich stránek. Všechny žáky a přátele školy srdečně zveme.

Volná místa pro šk. rok 2015/2016

V oborech učebních a v oboru Obchodník a Gastronomie zůstává několik volných míst. Zájemci o studium mohou podat přihlášku průběžně a budou přijati do naplnění kapacity oborů.

Ústní závěrečné zkoušky:

a3 - 18. 6. 2015
Akč3 - 19. 6. 2015
 

Zahájení je vždy v 7.50 v učebně 517, žáci jsou povinní přijít v uvedený den v 7.30 do učebny 516 k prezenci.

Nezapomeňte přijít ve společenském oblečení !

Úplata za vzdělání pro školní rok 2015-2016

Termín úplaty za vzdělání pro školní rok 2015/2016  je do  31.5.2015, výše úplaty zůstává beze změny, platební údaje jsou uvedeny ve smlouvě žáka a v záložce Pro rodiče a žáky školy/ Dokumenty/ Dokumenty školy/ Úplata za vzdělání pro školní rok 2015-2016.

Komise pro MZ a ZZ

DŮLEŽITÉ !!!  

V sekci Dokumenty a Dokumenty-Maturity jsou zveřejněny zkušební komise pro maturitní a závěrečné zkoušky pro školní rok 2014/2015 spolu s termíny ústních částí maturitních zkoušek a termíny všech částí závěrených zkoušek. 

Podporovaný obor Prodavač !

Upozorňujeme všechny zájemce o studium na naší škole, že od září 2015 je obor Prodavač nejen bez školného, ale žák navíc získává měsíční stipendium ! Jde o žádaný a podporovaný obor s jistotou zaměstnání  !

Výstava prací žáků výtvarných oborů

Od 24.9. 2014 v galerii divadla v Šumperku poběží celoroční výstava prací žáků našich výtvarných oborů. Srdečně zveme žáky, učitele i širokou veřejnost.

 

Nabídka pronájmu

Nabízíme pronájem fitsálu, odborných učeben a klasických učeben. Bližší informace vám sdělí pí Žižlavská, tel. č. 602 585 912.

Autoškola

 Škola navázala spolupráci s autoškolou T.Novotného - viz.www.udelejridicak.cz

E-learningový systém školy

Na adrese www.skola-praktik.cz/el si žáci školy po přihlášení stejným způsobem jako do Klasifikace mohou zobrazit studijní materiály, úkoly, vzkazy od učitelů.

Zkoušky k profesní kvalifikaci

SŠOGD PRAKTIK s.r.o. nabízí  zkoušky k získání profesní kvalifikace Specialista maloobchodu a Kuchař - číšník. Více informací v sekci Dokumenty nebo Profesní kvalifikace - kvalifikační zkoušky.

Nejbližší termíny profesních zkoušek najdete v sekci Profesní kvalifikace - kvalifikační zkoušky.

Škola nabízí také rekvalifiační kurzy v oborech profesních kvalifikací - podmínkou pro otevření kurzu je alespoň 7 zájemců.