Střední škola obchodu, gastronomie a designu PRAKTIK s.r.o.

Střední škola obchodu, gastronomie a designu PRAKTIK s.r.o. je moderní střední škola, která se nachází v Olomouci v blízkosti hlavního vlakového nádraží. Se svou kapacitou 650 žáků je největší soukromou střední školou v kraji.
 
Jak název školy napovídá, její vzdělávací nabídka se vztahuje k oblastem obchodu, gastronomie a designu, které zájemci mohou studovat v oborech středního vzdělání denního studia buď čtyřleté s maturitní zkouškou - Obchodník, Realitní makléř, Bankovnictví a pojišťovnictví, Účetní a daňový specialista, Gastronomie, Grafický design a Výstavní tvorba a bytový design nebo tříleté s výučním listem Prodavač, Kuchař, Číšník-barman, Kuchař-číšník a Aranžér a florista. Pro zájemce o dálkové studium škola nabízí pětiletý obor s maturitní zkouškou Bankovnictví.

Nehledejte dobrou školu - studujte ji !


Aranžér

66-52-H/01 Tříletý tvůrčí učební obor středního vzdělání s výučním listem. Týden teoretické přípravy se střídá s týdnem odborného výcviku. Na závěr studia žák skládá závěrečnou učňovskou zkoušku. Od r. 2013 má obor aranžér podle současných trendů posíleny hodiny floristiky.

Prodavač

66-51-H/01 Tříletý učební obor středního vzdělání s výučním listem. Týden teoretické přípravy se střídá s týdnem odborného výcviku. Žák se může specializovat podle nabízeného zaměření. Na závěr studia žák skládá závěrečnou učňovskou zkoušku.

Kuchař - číšník

65-51-H/01 Tříletý učební obor středního vzdělání s výučním listem. Žák si vybírá zaměření kuchař nebo číšník-barman nebo kuchař-číšník. Týden teoretické přípravy se střídá s týdnem odborného výcviku. Na závěr studia žák skládá závěrečnou učňovskou zkoušku.

Obchodník

66-41-L/01 Čtyřletý studijní obor středního vzdělání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem. Studium končí maturitní zkouškou. Žák si vybírá buď obor bez zaměření obchodník nebo v zaměření realitní makléř.

Ekonomika a podnikání

63-41-M/01 Čtyřletý studijní obor středního vzdělání s maturitní zkouškou bez odborného výcviku. Studium končí maturitní zkouškou. Žák si vybírá zaměření účetní a daňový specialista nebo bankovnictví a pojišťovnictví. Obor lze studovat i v pětileté dálkové formě v zaměření bankovnictví.

Gastronomie

65-41-L/01 Čtyřletý studijní obor středního vzdělání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem. Studium končí maturitní zkouškou. Žák si vybírá zaměření buď číšník-barman nebo kuchař.

Grafický design (výtvarný obor)

82-41-M/05 Čtyřletý umělecký výtvarný obor středního vzdělání s maturitní zkouškou ze skupiny 82 Užité umění. Podmínkou přijetí ke studiu v tomto oboru je talentová zkouška. Studium končí maturitní zkouškou.

Scénická a výstavní tvorba (výtvarný obor)

82-41-M/03 Čtyřletý výtvarný umělecký obor středního vzdělání s maturitní zkouškou ze skupiny 82 Užité umění. Podmínkou přijetí je úspěšné vykonání talentové zkoušky. Na závěr studia skládá maturitní zkoušku. Žák studuje zaměření výstavní tvorba a bytový design.

aktuality
Žádost o uvolnění z TV

Nový tiskopis Žádost o uvolnění z TV je uložen v tiskopisech, platnost od 1. 9. 2015, jiný tiskopis nepoužívat.

MATURANTŮM a učňům pro podzimní období !!!

a) Časové schéma pro MZ najdete na www.novamaturita.cz. Pozvánky vám přijdou mailem v pondělí 17.8.
    MA - 1.9. od 12.00
    ČJ - 2.9., od 8.00 je DT, od 12.15 je PP...
    AJ - 3.9., od 8.00 je DT, od 12.15 je PP
    NJ - 4.9., od 8.00 je DT, od 12.15 je PP

Pozor: písemná zkouška z EÚ se píše 7.9. od 10.00

b) Termíny pro ústní zkoušky jednotlivých tříd:

OM4 - 14. 9. 2015
EPD 5 a EP4 - 14. 9. 2015
VM4 - 15. 9. 2015
GM4 - 17. a 18. 9. 2015
 
c) Závěrečná zkouška:
 
Termín pro písemnou závěrečnou zkoušku je 1.9. od 10.00.
Termín pro praktické zkoušky je 2. - 4. 9.
Termíny pro ústní závěrečné zkoušky - AR: 21.9., K-Č: 22.9. 
 
Žáci jak maturitních oborů tak učebních oborů se dostaví k ústní zkoušce vždy v 7.30 ve formálním oblečení do učebny 516 k prezentaci. Vlastní zkoušky začínají v 7.50 zahájením v učebně 517. (Pro GM4 dnem zahájení je den 17.9.) Pořadí žáků u zkoušky se žáci dozví v den zkoušky.

 

 

INFORMACE pro žáky budoucího I. ročníku.

V sekci Pro rodiče a žáky školy v Dokumenty ke stažení najdou žáci budoucího I. ročníku informace k ošacení, pomůckám a a učebnicím, adaptačním dnům. V případě potřeby volejte sekretariát školy po 10.8.2015.

Úplata za vzdělání pro školní rok 2015-2016

Termín úplaty za vzdělání pro školní rok 2015/2016  je do  31.5.2015, výše úplaty zůstává beze změny, platební údaje jsou uvedeny ve smlouvě žáka a v záložce Pro rodiče a žáky školy/ Dokumenty/ Dokumenty školy/ Úplata za vzdělání pro školní rok 2015-2016.

Komise pro MZ a ZZ

DŮLEŽITÉ !!!  

V sekci Dokumenty a Dokumenty-Maturity jsou zveřejněny zkušební komise pro maturitní a závěrečné zkoušky pro školní rok 2014/2015 spolu s termíny ústních částí maturitních zkoušek a termíny všech částí závěrených zkoušek. 

Podporovaný obor Prodavač !

Upozorňujeme všechny zájemce o studium na naší škole, že od září 2015 je obor Prodavač nejen bez školného, ale žák navíc získává měsíční stipendium ! Jde o žádaný a podporovaný obor s jistotou zaměstnání  !

Nabídka pronájmu

Nabízíme pronájem fitsálu, odborných učeben a klasických učeben. Bližší informace vám sdělí pí Žižlavská, tel. č. 602 585 912.

Autoškola

 Škola navázala spolupráci s autoškolou T.Novotného - viz.www.udelejridicak.cz

E-learningový systém školy

Na adrese www.skola-praktik.cz/el si žáci školy po přihlášení stejným způsobem jako do Klasifikace mohou zobrazit studijní materiály, úkoly, vzkazy od učitelů.

Zkoušky k profesní kvalifikaci

SŠOGD PRAKTIK s.r.o. nabízí  zkoušky k získání profesní kvalifikace Specialista maloobchodu a Kuchař - číšník. Více informací v sekci Dokumenty nebo Profesní kvalifikace - kvalifikační zkoušky.

Nejbližší termíny profesních zkoušek najdete v sekci Profesní kvalifikace - kvalifikační zkoušky.

Škola nabízí také rekvalifiační kurzy v oborech profesních kvalifikací - podmínkou pro otevření kurzu je alespoň 7 zájemců.