Střední škola obchodu, gastronomie a designu PRAKTIK s.r.o.

Střední škola obchodu, gastronomie a designu PRAKTIK s.r.o. je moderní střední škola, která se nachází v Olomouci v blízkosti hlavního vlakového nádraží. Se svou kapacitou 650 žáků je největší soukromou střední školou v kraji.
 
Jak název školy napovídá, její vzdělávací nabídka se vztahuje k oblastem obchodu, gastronomie a designu, které zájemci mohou studovat v oborech středního vzdělání denního studia buď čtyřleté s maturitní zkouškou - Obchodník, Realitní makléř, Bankovnictví a pojišťovnictví, Účetní a daňový specialista, Gastronomie, Grafický design a Výstavní tvorba a bytový design nebo tříleté s výučním listem Prodavač, Kuchař, Číšník-barman, Kuchař-číšník a Aranžér a florista. Pro zájemce o dálkové studium škola nabízí pětiletý obor s maturitní zkouškou Bankovnictví.

Nehledejte dobrou školu - studujte ji !


Aranžér

66-52-H/01 Tříletý tvůrčí učební obor středního vzdělání s výučním listem. Týden teoretické přípravy se střídá s týdnem odborného výcviku. Na závěr studia žák skládá závěrečnou učňovskou zkoušku. Od r. 2013 má obor aranžér podle současných trendů posíleny hodiny floristiky.

Prodavač

66-51-H/01 Tříletý učební obor středního vzdělání s výučním listem. Týden teoretické přípravy se střídá s týdnem odborného výcviku. Žák se může specializovat podle nabízeného zaměření. Na závěr studia žák skládá závěrečnou učňovskou zkoušku.

Kuchař - číšník

65-51-H/01 Tříletý učební obor středního vzdělání s výučním listem. Žák si vybírá zaměření kuchař nebo číšník-barman nebo kuchař-číšník. Týden teoretické přípravy se střídá s týdnem odborného výcviku. Na závěr studia žák skládá závěrečnou učňovskou zkoušku.

Obchodník

66-41-L/01 Čtyřletý studijní obor středního vzdělání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem. Studium končí maturitní zkouškou. Žák si vybírá buď obor bez zaměření obchodník nebo v zaměření realitní makléř.

Ekonomika a podnikání

63-41-M/01 Čtyřletý studijní obor středního vzdělání s maturitní zkouškou bez odborného výcviku. Studium končí maturitní zkouškou. Žák si vybírá zaměření účetní a daňový specialista nebo bankovnictví a pojišťovnictví. Obor lze studovat i v pětileté dálkové formě v zaměření bankovnictví.

Gastronomie

65-41-L/01 Čtyřletý studijní obor středního vzdělání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem. Studium končí maturitní zkouškou. Žák si vybírá zaměření buď číšník-barman nebo kuchař.

Grafický design (výtvarný obor)

82-41-M/05 Čtyřletý umělecký výtvarný obor středního vzdělání s maturitní zkouškou ze skupiny 82 Užité umění. Podmínkou přijetí ke studiu v tomto oboru je talentová zkouška. Studium končí maturitní zkouškou.

Scénická a výstavní tvorba (výtvarný obor)

82-41-M/03 Čtyřletý výtvarný umělecký obor středního vzdělání s maturitní zkouškou ze skupiny 82 Užité umění. Podmínkou přijetí je úspěšné vykonání talentové zkoušky. Na závěr studia skládá maturitní zkoušku. Žák studuje zaměření výstavní tvorba a bytový design.

aktuality
Termíny opravných závěrečných zkoušek - prosinec 2015

Dne 1.12. 2015 v době od 10.00 bude v učebně 716 probíhat písemná závěrečná zkouška přihlášených žáků.

Dne 2. - 4. 12. 2015 v době od 7.00 bude probíhat v budově školy na ul. Pasteurova 935/8a praktická závěrečná zkouška přihlášených žáků.

Dne 16. 12. 2015 v době od 8.00 do 8.30 bude v učebně 417 probíhat ústní závěrečná zkouška přihlášených žáků.

Losování témat pro závěrečné zkoušky v prosincovém termínu

Všichni přihlášení žáci k prosincovému termínu závěrečných zkoušek si přijdou vylosovat téma pro praktickou zkoušku dne 27.11. 2015 od 8.00 u paní K. Špičákové.

Kurz vyřezávání ovoce a zeleniny

8. 9. 12. 2015 se na naší škole opět koná intenzívní kurz vyřezávání ovoce a zeleniny s panem Procházkou z Czech Carving studia. Cena pro žáka školy je 1350,- Kč, pro zájemce mimo školu 3000,- Kč. Přihlásit se můžete u vrchní učitelky odborného výcviku paní Špičákové.

Přípravný kurz pro výtvarné obory

Informace k přípravnému kurzu naleznete v sekci Přijímací řízení.

DOD 16.12.2015

Srdečně zveme zájemce o studium na Den otevřených dveří, který se koná 16. 12. 2015 od 9.00 do 17.00 hod. Školu můžete navštívit i ve dnech burzy škol Scholaris v Olomouci 25. a 26.11. nebo individuáně kdykoliv po domluvě s vedením školy. 

Podpora výuky cizích jazyků na naší škole.

Naše škola na jaře získala dotaci na projekt v rámci programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva 56, který realizuje od srpna do listopadu 2015. V rámci projektu Podpora výuky cizích jazyků na SŠOGD PRAKTIK, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/56.0857, se učitelé angličtiny zúčastní intenzívního jazykového kurzu v Anglii nebo se podívají, jak se učí v zahraniční škole a vybraní žáci školy v Anglii nejenže poznají krásy Londýna, ale absolvují i výukový kurz v reálném prostředí anglické školy s rodilým mluvčím a utvrdí se ve svých dovednostech a schopnostech komunikovat v cizím jazyce. Kromě dřívější podpory učitelů cizích jazyků v projektu EU peníze školám, který byl realizován v letech 2012-2014, se jedná o další významný stimul pro výuku především anglického jazyka na naší škole.

Žádost o uvolnění z TV

Nový tiskopis Žádost o uvolnění z TV je uložen v tiskopisech, platnost od 1. 9. 2015, jiný tiskopis nepoužívat.

Podporovaný obor Prodavač !

Upozorňujeme všechny zájemce o studium na naší škole, že od září 2015 je obor Prodavač nejen bez školného, ale jde navíc o podporovaný obor s jistotou zaměstnání  !

Deadline pro odevzdání přihlášek k MZ a studiu výtvarných oborů

Důležité termíny !

a)   Do 30.11.2014 je nutné podat přihlášku ke studiu výtvarných oborů na naší škole.

b)   Do 1.12. 2014 je nutné podat přihlášku k maturitní zkoušce ve školním roce 2015/2016.

 

Nabídka pronájmu

Nabízíme pronájem fitsálu, odborných učeben a klasických učeben. Bližší informace vám sdělí pí Žižlavská, tel. č. 602 585 912.

Autoškola

 Škola navázala spolupráci s autoškolou T.Novotného - viz.www.udelejridicak.cz

E-learningový systém školy

Na adrese www.skola-praktik.cz/el si žáci školy po přihlášení stejným způsobem jako do Klasifikace mohou zobrazit studijní materiály, úkoly, vzkazy od učitelů.

Zkoušky k profesní kvalifikaci

SŠOGD PRAKTIK s.r.o. nabízí  zkoušky k získání profesní kvalifikace Specialista maloobchodu a Kuchař - číšník. Více informací v sekci Dokumenty nebo Profesní kvalifikace - kvalifikační zkoušky.

Nejbližší termíny profesních zkoušek najdete v sekci Profesní kvalifikace - kvalifikační zkoušky.

Škola nabízí také rekvalifiační kurzy v oborech profesních kvalifikací - podmínkou pro otevření kurzu je alespoň 7 zájemců.